Cơ bản thêm S vào đuôi

Đuôi “Au” thêm X là tươi cả làng

“Eau”, “eu” cũng xếp hàng

Cùng thêm chữ X vì nàng yêu ta

“Al” biến chữ “Aux” nha

Ba cái ngoại lệ thì là mời xem

Hình dưới không phải của em

Nhưng mà thấy đẹp nên thèm viết thơ

^+^

Hãy học Ad để thấy

#tiếngphápkhôngkhó

#adsiucutedethuong

Chưởi tây như một phần tất yếu của cuộc sống.

Và hiểu ngôn ngữ một cách “so suck”

Đừng sợ mất tiền mà cho mình quyền mất gốc

Anti-vol

Tiếng #Pháp từ chối cho các trung tâm du học sử dụng nội dung của page với mục đích quảng bá dưới mọi hình thức

Author

Write A Comment