Giới từ “à” và “de” là 2 giới từ phổ biến nhất trong tiếng pháp, nhưng các bạn lưu ý là nếu động từ có giới từ này thì mỗi lần thêm 1 tân ngữ, giới từ sẽ lặp lại.

Ví dụ : parler de qqse : nói về cái gì

Câu : ad parle du francais : ad nói về tiếng pháp.

Câu này có 1 tân ngữ, nhưng nếu ad muốn nói về 2 thứ thì sẽ có câu

  • ad parle du francais et de l’anglais – ad nói về tiếng pháp và VỀ tiếng anh.

Chứ nếu viết là : ad parle du francais et l’anglais. LÀ SAI na.

Tương tự với giới từ “à”, ví dụ lun cho lẹ na.

Vd : ad parle à son fils et à son ami.

Đấy, chúng nó đã phổ biến lại còn tìm cách đc dùng nhiều hơn.

Bữa ni nghiêm túc, adidas phật.

^+^

Hãy học Ad để thấy

#tiếngphápkhôngkhó

#adsiucutedethuong

Chưởi tây như một phần tất yếu của cuộc sống.

Và hiểu ngôn ngữ một cách “so suck”

Đừng sợ mất tiền mà cho mình quyền mất gốc

Anti-vol

Tiếng #Pháp từ chối cho các trung tâm du học sử dụng nội dung của page với mục đích quảng bá dưới mọi hình thức.

Author

Write A Comment