Tiếng tây các chú học từ đầu tiên về tiền là “argent”. Đây vừa là tiền vừa là kim loại bạc. Vì sao thì chắc các chú hay coi phim cổ trang là hỉu. Dịch văn vở là : ngân lượng.

Monaie (nf) : tiền này thường là đơn vị tiền tệ hoặc tiền lẻ. La monaie du Vietnam est VND – dân an nam xài đồng VND.

Pièce (nf) : mảnh, phòng, vở kịt và tiền xu. Ngày xưa ad hay xin tiền bạn : est -ce que  tu as une pièce de 2 euros par hasard?  – có khi nào vô tình anh có đồng xu 2 eur hem?

Billet (nm) : tấm vé, tiền giấy.

Je fais des faux billets car je ne sais pas comment faire les vrais – em in tiền giả vì em hem chưa đc học công nghệ in tiền thật.

Lun tiện : ở páp, tiền giấy do banque de France phát hành, tiền xu do “trésor public – kho bạc” phát hành. Tại sao thì đơn giản là do truyền thống cổ xưa mà người ta làm biếng thay đổi.

^+^

Hãy học Ad để thấy

#tiếngphápkhôngkhó

#adsiucutedethuong

Chưởi tây như một phần tất yếu của cuộc sống.

Và hiểu ngôn ngữ một cách “so suck”

Đừng sợ mất tiền mà cho mình quyền mất gốc

Anti-vol

Tiếng #Pháp từ chối cho các trung tâm du học sử dụng nội dung của page với mục đích quảng bá dưới mọi hình thức.

Author

Write A Comment