Vietnam : Votre Intiative Est Toujours Navigante, Active (et) Merveilleuse.

Dịch

  • Kiểu truyền thống : ý tưởng tuyệt vời của Người (cụ Hồ) luôn có tính chủ động và soi đường chỉ lối.
  • Kiểu hướng tới tương lai : sáng tạo của các em luôn là những điều kỳ diệu, chủ động và chèo lái con thuyền  Tổ quốc.

Quan trọng là câu nì đặt trong văn cảnh nào để dịch cho phù hợp na. Và quan trọng hơn cả, dù là văn cảnh nào, đấy cũng là Việt Nam.

^+^

Hãy học Ad để thấy

#tiếngphápkhôngkhó

#adsiucutedethuong

Chưởi tây như một phần tất yếu của cuộc sống.

Và hiểu ngôn ngữ một cách “so suck”

Đừng sợ mất tiền mà cho mình quyền mất gốc

Anti-vol

Tiếng #Pháp từ chối cho các trung tâm du học sử dụng nội dung của page với mục đích quảng bá dưới mọi hình thức.

Author

Write A Comment