Động từ này ban đầu là thiếu, giới từ De

Manquer de qqse (không có mạo từ)

– ad manque d’argent : ad thiếu tiền

Sau đó phái sinh ra thành nhớ

Chủ ngữ + manquer à + ai đó : ai đó nhớ chủ ngữ

Nội hàm : thiếu chủ ngữ ở trong lòng ai đó

– ad manque à ma mère :  mẹ ad nhớ ad na.

Còn nếu nói ad nhớ mẹ thì phải nói ngược lại

  • La mère d’adsuicute manque à ad

Nên : em nhớ anh ==> tu me manques nhé các cô gái

Còn cái cuối cùng là

Manquer qqse : bỏ lỡ

  • ad manque le bus : ad lỡ xe.

^*^

Hãy học Ad để thấy

#tiếngphápkhôngkhó

#adsiucutedethuong

Chưởi tây như một phần tất yếu của cuộc sống.

Và hiểu ngôn ngữ một cách “so suck”

Đừng sợ mất tiền mà cho mình quyền mất gốc

Tiếng pháp không khó từ chối cho các trung tâm du học sử dụng nội dung của page với mục đích quảng bá dưới mọi hình thức.

Author

Write A Comment