Bonne journée

Đây là một từ rất cute để chúc ngày tốt lành và dùng khi nói lời tạm biệt trong ngày. Thường thì là buổi sáng.

Nhưng mà vì là thường chỉ để nói khi tạm biệt nên nó cũng dùng để :TIỄN VONG nếu muốn bảo thằng đối diện là : đi chỗ khác chơi, đừng lải nhải nữa, tau hết mún nghe rồi.

Nhẹ nhàng, tình cảm và sâu cay.

Ví dụ có thể dùng kiểu : vì sao tôi phải trả lời bạn, Bonne journée!!!

Bonne journée các chú.

^+^

Hãy học Ad để thấy

#tiếngphápkhôngkhó
#adsiucutedethuong

Chưởi tây như một phần tất yếu của cuộc sống.

Và hiểu ngôn ngữ một cách “so suck”

Đừng sợ mất tiền mà cho mình quyền mất gốc

Anti-vol

Tiếng #Pháp từ chối cho các trung tâm du học sử dụng nội dung của page với mục đích quảng bá dưới mọi hình thức.

Author

Write A Comment