Từ : campagne (nf) : nông thôn, chiến dịch

Từ này vốn nghĩa ban đầu là nơi xa thành thị. Gốc từ : camp (trại). Thời đó, nơi đông dân cư thì bà con xây nhà. Tới những nơi xôi đều phải dựng trại ==> những nơi phải dựng trại họ gọi là “campagne”.

Lâu ngày tiến hoá thành nông thôn, theo ý : xa nơi đông dân cư.

Sau này phát triển thành nghĩa chiến dịch quân sự vì chiến dịch quân sự thường đều phải dựng trại. Sau đó thì các chiến dịch dài hơi cả về kinh doanh hay quân sự đều dùng từ “campagne”.

Dịch ảnh : nông thôn là nơi mà khi chú sang hàng xóm mượn cái cưa, chú trở về sau đó 2h, say mèm và quên luôn cái cưa.

^+^

Hãy học Ad để thấy

#tiếngphápkhôngkhó

#adsiucutedethuong

Chưởi tây như một phần tất yếu của cuộc sống.

Và hiểu ngôn ngữ một cách “so suck”

Đừng sợ mất tiền mà cho mình quyền mất gốc

Anti-vol

Tiếng #Pháp từ chối cho các trung tâm du học sử dụng nội dung của page với mục đích quảng bá dưới mọi hình thức.

Author

Write A Comment