Ad theo chỉ thị của UBPCBL phân loại chúng để anh chị em còn phân biệt và kịp thời chỉ đạo chống bão. (Theo UBPCBL – uỷ ban phòng chống BL)

Đầu tiên là từ tempête, bão nói chung, gồm 2 thành phần – – tem : gốc từ temps – thời tiết

  • pête : đánh rắm :”>

–> bão trong tư tưởng của tây là ông giời thở dài bằng đít.

Mà đấy là bão nói chung, tuy nhiên độ rảnh của người tây đã gọi các cơn bão tại vùng khác nhau, cường độ khác nhau bằng các tên khác nhau, điểm chung đều sinh ra trên biển và có kèm mưa:”>

  • Tốc độ gió giật dưới 63km/h gọi là áp thấp nhiệt đới – dépression tropicale.
  • Tốc độ gió giật từ 63 tới 117km/h họ gọi là bão nhiệt đới – tempête tropicale
  • Tốc độ gió lớn hơn 117km/h, sinh ra ở khu vực nam Thái Bình Dương hay Ấn Độ Dương, họ gọi là bão nhiệt đới – cyclone tropical.
  • Tốc độ gió lớn hơn 117km/h, sinh ra ở khu vực bắc Đại Tây Dương,  bắc Thái Bình Dương mé châu Mỹ, họ vẫn gọi là bão – ouragan.
  • Tốc độ gió lớn hơn 117km/h, sinh ra ở khu vựcbắc Thái Bình Dương mé châu Á, họ vẫn gọi là bão – typhon.

Sự phân biệt vùng miền là do mấy ông đi biển bị ảnh hưởng bởi tiếng địa phương:

Cyclone – từ gốc là cyclope : thằng khổng lồ một mắt khốn kiếp trong thần thoại hy lạp.

Ouragan – gốc từ huraken : thần bão tố của người Maya –> nó mới ở khu châu mẽo.

Typhon – gốc từ ĐẠI Phong :)((. Khỏi giải thích. Có thằng bảo nó là con Titan của Gaia trong thần thoại Hy Lạp, ok. Lúc nó được sinh ra trong truyện, là lúc người Hy Lạp đã giao thương với người tầu, mấy ông tầu lại chém gió giỏi, hù thằng lạp hết vía và nghĩ ra con Typhon.

Con cưng của mấy đứa to bự này thì có Tornade (tourner) – vòi rồng, lốc.

Bonus – bão giá ….  tây hem có :))). Cái này là đặc sản nước ta, có thể sớm có từ Baoda. Viện hàn lâm #pháp đang nghiên cứu na.

  ^+^

Hãy học Ad để thấy

#tiếngphápkhôngkhó

#adsiucutedethuong

Và hiểu ngôn ngữ một cách “so suck”

Author

Write A Comment