[Câu mệnh lệnh]

Câu mệnh lệnh khá dễ na

  • Hem cần chủ ngữ
  • Chỉ chia tại 3 ngôi : tu, nous, vous
  • Một số động từ chia ngôi “tu” sẽ bỏ “S” ở cuối. (Các động từ kết thúc = ER và mấy động từ cùng họ ouvrir, offrir)

Ví dụ : trong ảnh thôi

Dịch ảnh

  • ê Jack, mở mắt ra và dừng ngay việc giả làm cái bóng của tau

^+^

Hãy học Ad để thấy

#tiếngphápkhôngkhó

#adsiucutedethuong

Chưởi tây như một phần tất yếu của cuộc sống.

Và hiểu ngôn ngữ một cách “so suck”

Đừng sợ mất tiền mà cho mình quyền mất gốc

Anti-vol

Tiếng #Pháp từ chối cho các trung tâm du học sử dụng nội dung của page với mục đích quảng bá dưới mọi hình thức.

Author

Write A Comment