#Erreur – #Faute : lỗi  và lỗi

Cơ bản là erreur và faute đều là danh từ giống cái, mà erreur thì nhỏ hơn, mang tính vô tình, không có hệ thống, và hay dùng cho các lỗi kỹ thuật. Người ta dễ dàng tha thứ cho nhau hơn. Ví dụ : lỗi vô tình vung tay trúng mặt của một anh công nông nọ. Đó là erreur.

Faute mang tính có chủ ý, hoặc hệ thống. Khó tha thứ lắm, ví dụ faute lừa tình chẳng hạn. Từ đó mới có thuật ngữ : bóc phốt. Faute thường bị phạt nặng hơn.  Ấy thế mà lỗi chính tả nó lại là faute d’orthographe, dù hem ai cố tình sai trính tả cả. Vì lý do nó là faute nên lỗi chính tả trong các bài thi bị trừ điểm rất nặng :))). Quy vào tội cố tình không trú ý và không tôn chọng ngôn ngữ nước nhà.

Sau bài viết lày, ad kết luận:

^+^
Hãy học Ad để thấy

#tiếngphápkhôngkhó
#adsiucutedethuong
Chưởi tây như một phần tất yếu của cuộc sống.

Và hiểu ngôn ngữ một cách “so suck”

Đừng sợ mất tiền mà cho mình quyền mất gốc

Anti-vol
Tiếng #Pháp từ chối cho các trung tâm du học sử dụng nội dung của page với mục đích quảng bá dưới mọi hình thức.

Author

Write A Comment