Boycotter – tẩy chay

Boycottage (nm) –  sự tẩy chay

Luôn tiện có nhiều nơi kêu gọi tẩy chay adsicute, ad đành giới thiệu các chú về từ : TẨY CHAY.

Từ này có nguồn gốc TÊN RIÊNG – Charles Cunningham Boycott (18321897), lãnh chúa ở County Mayo.

Đại ý ngắn gọn như sau : 1879, quận công John Crichton, Erne đệ tam, xếp của Boycott, đã lệnh cho thanh niên Boycott đuổi mấy nông dân phản nghịch, hem chịu nạp đủ tiền thuê đất, ra khỏi đất của mình.

Thanh niên Boycott khá hăng hái triển khai nhưng cuối cùng lại bị nông dân vây chặt.

Chuyện kể thì dài, nhưng rồi thì tên Boycott được dùng với ý : cách ly.

Rồi tới 1880, một năm sau đó á, lâu phết, tờ Figaro đã đẻ ra từ “boycotter – tẩy chay trong bài “L’« incident Boycott »” ngày 17 tháng 11 năm 1880.

Từ này sau trở thành – “cách ly một sản phẩm >>> tẩy chay.

^+^

Hãy học Ad để thấy

#tiếngphápkhôngkhó

#adsiucutedethuong

Chưởi tây như một phần tất yếu của cuộc sống.

Và hiểu ngôn ngữ một cách “so suck”

Đừng sợ mất tiền mà cho mình quyền mất gốc

Anti-vol

Tiếng #Pháp từ chối cho các trung tâm du học sử dụng nội dung của page với mục đích quảng bá dưới mọi hình thức.

Author

Write A Comment