[Có thể chú cũng biết]

Tại sao từ “oignon” lại đọc là [ognon] mà không phải là [ouanion] ?

Trở lại lịch sử chữ tây, tới thời điểm hiện tại đã có rất nhiều cải cách. Trước đây, chữ “i” được dùng để ngăn cách 1 nguyên âm và chữ “gn”. NÓ CÂM.

Vâng thưa các bạn, cái chữ “i” tội nghiệp đứng trước “gn” không đc quyền lên tiếng.

Thực ra trước đây người ta viết

  • “aigneau” chứ không phải “agneau”
  • “Montaigne” chứ không phải “montagne”
  • “Campaigne” chứ không phải “campagne” (chữ “i” này còn tồn tại trong tiếng anh)

Rồi dần dần thì viện hàn lâm bỏ dần các chữ câm đi. Nhưng riêng từ “oigon” thì họ không thích bỏ với ý nghĩ : CHO MẤY ĐỨA HỌC TIẾNG PÁP ĂN HÀNH.

Từ đó ta hiểu rằng, không chỉ chữ H mới câm, tiếng pháp đã từng tồn tại chữ “s” và chữ “i” CÂM.

chuyện chữ S câm mình bàn ở chỗ khác na :”>

Dễ hem??

*+^

^*^

Hãy học Ad để thấy

#tiếngphápkhôngkhó

#adsiucutedethuong

Chưởi tây như một phần tất yếu của cuộc sống.

Và hiểu ngôn ngữ một cách “so suck”

Tiếng #pháp từ chối cho các trung tâm sử dụng nội dung của page với mục đích quảng báo thương mại dưới mọi hình thức.

Author

Write A Comment